Szakadékvölgyek

Călineţ-szakadékvölgy

Padina lui Călineţ

A Călineţ-szakadékvölgy a Királykő nyugati sziklafalának egyik legnépszerűbb szakadékvölgye. A Nagy-Cimbalom és a Középső Cimbalom csúcsokról lefutó hegyélek között meghúzódó fővölgynek több mellékága is van, a zónában jónéhány sziklamászó útvonal található. A sziklalépcsőkkel tagolt, meredek esésű, kőtörmelékes sziklavályú a Középövtől lejjebb lankás terepre érve fokozatosan megszelídül, végül a Barca-patak völgyébe fut bele. A teljes szakadékvölgy bejárásához alapvető sziklamászó tapasztalat, tériszonymentesség és kedvező időjárás szükséges. A fennálló veszélyek miatt mindenki a saját felelősségére vágjon neki!


Útleírás

A Plaiul Foii menedékháztól mintegy 700 métert Zernyest felé haladva találjuk a Călineţ-völgy felől érkező jelzetlen utat. Itt kell jobbra letérnünk. Kezdetben egy réten, majd a völgy alsó szakaszán erdőben kapaszkodunk felfelé. A fák közül kiérve a Királykő lenyűgöző, kőtörmelék övezte nyugati leszakadása alatt találjuk magunkat, kb. 1270 méteren. Előttünk emelkedik a jellegzetes színéről elnevezett Sárga-fal (Malul Galben). Mintegy 50-60 méterrel feljebb, a sziklák között található az Orlovszky-forrás, mely az utolsó vízvételi lehetőség felfelé. Innentől megváltozik, keményebbé válik a terep. Utunkat az előttünk elterülő nagy törmelékkúpon meredek emelkedéssel folytatjuk, kb. 10 percnyi erős kaptatóval 1380 méterre küzdjük fel magunkat. A Sárga-fal feletti hegyélre innen két út is vezet: balra tartva egy sziklavályúban (útközben sziklalépcsőket megmászva és kerülgetve), vagy magán a falon kapaszkodhatunk fel a sziklába rögzített fémkábelek segítségével. A két változat kb. 1540 m magasan ismét egyesül. Innen a gerincet követve, majd kissé jobbra feltérve, egy áthajló sziklafalhoz érünk. A fal alatt egy kis betonvályút találunk, melyet Zergék itatójának (Adăpătoarea Caprelor) hívnak. Ez egykor a szikláról lecsöpögő víz összegyűjtését szolgálta, ma már azonban nincs használható állapotban. A továbbiakban is jobbra tartva meredek, helyenként sziklás, kőtörmelékes hegyoldalon kaptatunk fel a Középöv sziklapárkányáig.

Amennyiben a Középövön balra (északnak) fordulunk, a Răchitei-fal alatt elhaladva nemsokára a Remény menedékkunyhóhoz érkezünk (ahonnan tovább észak felé a Csoránga-övön elérhetjük a főgerincet a Hegyes-csúcs közelében). A Călineţ-szakadékvölgy felé viszont jobbra kell fordulnunk, és egy rövid szakaszon a Középöv útvonalát kell követnünk. Hamarosan elérjük a Vaslétra-nyerget (Şaua Scării de Fier), ahol kezdetben a meredeken leszakadó sziklafalba erősített 5 vaslépcső és fogódzkodó kábel segítségével, majd egy kémény belsejében szabad mászással ereszkedünk lefelé mintegy 50 métert. Ezzel vissza is jutottunk a Călineţ-völgybe (kb. 1650 m). Itt búcsút intünk a Középövnek és feltérünk a szakadékvölgy vályújába.

A kanyon-szerű völgyben sziklafalak közé szorítva kapaszkodunk egyre magasabbra. Jobb oldalt a Közép-Cimbalom-csúcsról leszakadó hegyél tornyosul fölénk, bal kéz felé pedig mély hasadékokkal barázdált sziklavilág kápráztat el minket, ahogy haladunk felfelé. A főgerincig számos sziklafelugrás állja utunkat, melyeket csak mászással lehet leküzdeni (kora nyári időszakban segítségünkre lehet a mély völgy alján sokáig megmaradó hó, de ugyanakkor veszélyeket is rejt magában). A Középövtől számítva mintegy 20 m megtétele után elsőként a Hornul Adânc nevű hasadék mellett haladunk el (ez rögtön egy 20 m magas szöktetővel kezdődik, ezért sokan nem is veszik észre). Ezután négy egymást követő sziklalépcsőn kell felmásznunk. Az első három szabad mászással leküzdhető, a negyediket pedig a völgy oldalán felmászva tudjuk kikerülni. Ennek peremétől mintegy 40 méterrel feljebb egy erősen kőtörmelékes zónába érünk (1720 m), bal kéz felől völgytorkolattal (Călineţ-völgy mellékszála). A völgy ezután újra beszűkül, de talapzata továbbra is kőtörmelékes marad. Kb. 30 m megtétele után (a Középövtől számítva 170 m) újabb bal oldali völgytorkolathoz érkezünk (Vâlcelul Piticului). Az ezt követő mintegy 100 m hosszú szakaszon szűk sziklafolyosóban haladunk tovább felfelé. Közben újabb szöktetők állják utunkat, melyek magassága 3-25 m között változik. Ezek szabad mászással leküzdhetők (néhány kisebb áthajló részen a kevésbé gyakorlottak számára nem árt azért a kötélbiztosítás). A kanyon végén balra kiágazik a Kis-Călineţ-völgy és megnyílik a terep. Innentől magas sziklatornyoktól körülvett, nyáron szép havasi virágokkal tarkított füves térrészen kapaszkodunk fel a Nagy-Cimbalom és Közép-Cimbalom csúcsok közti Călineţ-nyeregbe (2096 m), s ezzel elérjük az északi főgerincet.


Technikai jellemzők

  • nehézség: 1B (magyarázat)
  • menetidő: Plaiul Foii - Remény menedék: 2 óra; Remény menedék - főgerinc: 3-4 óra
  • szükséges felszerelés: 40 m biztosító kötél

Képanyag

További orientációt segítő fotók találhatók ebben az albumban.