Fel- és levezető utak

Általános információk

beszállás – kiszállás

A Királykő főgerincének elérése (vagy elhagyása) észak, nyugat és kelet felől (ill. felé) egyaránt lehetséges – mivel a gerinc bejárása nem egynapos túra, fontos ezen utakkal is tisztában lennünk. Az alábbiakban csak a jelzéssel ellátott turistautakat ismertetjük, többnyire lentről felfelé haladva.


| északi vég | nyugati oldal | keleti oldal |

Északi vég

A hegyvonulat északi elvégződésénél nem kevesebb, mint négy jelzett turistaút vezet fel a Királykő gerincére Zernyest városából. Ezek közül három észak felől, meredek szakadékvölgyekben (Királykő hasadéka, Határ-szakadékvölgy, illetve Létrás-szakadékvölgy) kapaszkodik fel a gerincre, egy pedig a Kis-Királykőt délről megkerülve a Curmatură menedékház érintésével (ennek leírása külön található).

kék sáv sárga sáv

Királykő hasadéka (Hasadék-völgy)

Valea Crăpăturii

A Királykő hasadéka régóta ismert, télen is járható turistaútvonal. Megközelítéséhez Zernyestről kövessük a Diana-menedékhez vezető kék sáv jelzést. Mintegy 1¼ órányi enyhe kapaszkodást követően, az erdőhatár elérése után nem sokkal érkezünk meg az elágazáshoz, ahonnan a sárga sáv jelzés felkanyarodik a Kis-Királykőt a Nagy-Királykőtől elválasztó Hasadék-völgybe. Részletes útleírás a turistautak oldalán található.

kék sáv kék kereszt

Határ-szakadékvölgy (Északi szakadékvölgy)

Padina Hotarului

A Királykő északi részének második szakadékvölgye szintén bejárható jelzett turistaúton, amely a Nagy-Királykő északi gerincére, egész pontosan a Királykő tornyára vezet fel. Megközelítéséhez Zernyestről kövessük a Diana-menedékhez tartó kék sáv jelzést. A Királykő hasadékába vezető sárga sáv jelzés leágazása után mintegy tíz perc múlva újabb feltérőhöz érünk: innen indul az Határ-szakadékvölgy kék kereszt jelzése. A várostól eddig a leágazásig kb. 1½ óra szükségeltetik. Részletes útleírás a turistautak oldalán található.

kék sáv piros kereszt

Létrás-szakadékvölgy (Északnyugati szakadékvölgy)

Padina Şindileriei

Az Északnyugati, vagy másik nevén Létrás-szakadékvölgy (Leiterschlucht) megközelítése Zernyest felől – az előző két szakadékvölgyhöz hasonlóan – a Diana-menedékhez vezető kék sáv jelzésen történik. Miután elhagytuk a Királykő hasadékába és a Határ-szakadékvölgybe vezető letérőket, felkapaszkodunk a Remete-hegyi-nyeregbe és nekifordulunk a hegyoldalnak. Innentől mintegy 350 m megtétele után, kb. 2 órával indulásunkat követően érkezünk meg a Létrás-szakadékvölgybe feltérő piros kereszt jelzés elágazáshoz. Részletes útleírás a turistautak oldalán található.


| északi oldal | nyugati oldal | keleti oldal |

Nyugati oldal

A Nagy-Királykő meredek nyugati falát barázdáló számos kisebb-nagyobb szakadékvölgy túlnyomó része több-kevesebb sziklamászást igényel, de akad köztük néhány könnyebben járható (vagy azzá tett), jelzéssel ellátott turistaút is: az északnyugati részen a Zergék párkánya és a Pap-szakadék, középtájt pedig a technikás Deubel útja. A fal déli traktusa alatt van még egy további turistaút is, mely a Királykő válla és a Hátsó-nyereg között teremt aránylag könnyen járható kapcsolatot.

sárga háromszög kék sáv

Zergék sziklapárkánya

Brâna Caprelor

A Zergék sziklapárkánya a Királykő egyik fontos északi átjárójának része, amely a Plaiul Foii és Curmătura menedékházak között teremt turisták számára is járható kapcsolatot. Az út beszállását a Diana-menedéknél találjuk, melynek megközelítése két irányból is lehetséges: Zernyestről a kék sáv turistajelzésen juthatunk el ide, míg a Plaiul Foii menedékháztól indulva a Medvék-völgyén felvezető sárga háromszög jelzést kell választanunk (utóbbi a rövidebb, és egyben kézenfekvőbb variáns). A terepviszonyok (meredek, több esetben kőtörmelékes helyeken kell haladni) és az út egy igencsak kitett szakasza miatt inkább edzettebb túrázóknak ajánlott, de a nehézségekért cserébe lenyűgöző látványban lehet részünk útközben. Részletesebb útleírás a turistautak oldalán található.

sárga háromszög kék háromszög

Pap-szakadék

Padina Popii

A Nagy-Királykő északnyugati traktusában található Pap-szakadékban a Diana-menedéktől induló kék háromszög jelzésű turistaút vezet fel az északi gerincre. A szakadékvölgy megközelítése a Zergék sziklapárkányánál leírtak szerint történik. A terepviszonyok (meredek, sokszor kőtörmelékes vályúban kell haladni) és az út rövid kitett szakaszai miatt csak edzettebb túrázóknak ajánlott, de a megpróbáltatásokért cserébe látványos sziklavilággal kárpótol. Részletes útleírás a turistautak oldalán található.

piros sáv piros sáv

Deubel útja

La Lanţuri

A Királykő egészének legnehezebben járható jelzett turistaútja a Spirla-menedék feletti elágazástól indul, amit a Plaiul Foii menedékház felől érkező piros sáv jelzésen érhetünk el a legrövidebb úton. Innen a Nagy-Királykő nyugati oldalának vadregényes, kitett sziklafalában vezet fel a sok helyütt láncokkal, ill. sodronykábellel biztosított út a déli gerincre, egészen pontosan a hegység legmagasabb pontját képező Pásztor-csúcs alatti Grind-nyeregbe. Bejárását csak lépésbiztos, edzett turistáknak ajánlunk, kedvező időjárási feltételek mellett (nedvesen a mészkő igen csúszóssá válik, ami ezen az úton élet-halál kérdése lehet). Részletes útleírás a turistautak oldalán található.

piros sáv kék háromszög

Királykő válla → Hátsó-nyereg

A hegység déli gerincére a Grind-nyereg és a Hátsó-nyereg között nem vezet fel jelzett turistaút, így a Deubel-út után a következő lehetőség a gerinc elérésére a Hátsó-nyeregben adódik, ahová a nyugati oldalon legtöbbször a Királykő vállától szokás felkapaszkodni, a sziklafalak tövében vezető kék sáv jelzésen. A Királykő vállának megközelítése a Plaiul Foii menedékház felől legrövidebben a Spirla-menedéket érintő piros sáv jelzésen lehetséges. Alternatív útvonalként a Foii-nyereg felé kerülő kék sáv jelzés ajánlható, ami ugyan hosszabb, de más perspektívából enged rálátást a déli gerincre. A menetidő az első esetben kb. 2½ órára, a másodikban pedig mintegy 3 órára tehető. A Királykő vállától a sziklafal mellett dél felé oldalazva érjük el a Hátsó-nyerget, nagyjából újabb 2½ óra alatt. Részletes útleírás a turistautak oldalán található.


| északi oldal | nyugati oldal | keleti oldal |

Keleti oldal

A Nagy-Királykő keleti oldala ugyan szelídebb a nyugatinál, azonban itt sem számíthatunk könnyed sétára. A gerincet a hegy lábával ezen az oldalon is négy jelzett turistaút köti össze, melyből kettő a Curmatură menedékház és az északi gerinc egy-egy pontja (a Forrás-völgyi-nyereg és a Hegyes-csúcs) között fut, egy a Vladuska-nyerget és a Grind-rétet kapcsolja össze a Pásztor-csúccsal, egy pedig a déli gerinc végében teremt összeköttetést a Hátsó-tisztás és a Hátsó-nyereg között.

kék sáv

Curmatură menedékház → Forrás-völgyi-nyereg

A Curmatură menedékháztól ezen az útvonalon közvetlenül az északi gerinc egyik fontos turistaút-csomópontjába juthatunk fel, ahonnan a gerincen két irányban is folytathatjuk utunkat, de rossz idő esetén akár le is ereszkedhetünk a hegy túloldalán lévő Diana-menedékhez. Részletes útleírás a turistautak oldalán található.

kék háromszög

Curmatură menedékház → Hegyes-csúcs

Az északi gerinc középső részén lévő Hegyes-csúcsot és a Curmatură menedékházat összekötő turistaút kedvező fekvése és vonalvezetése miatt a királykői viszonyokhoz képest könnyen járható, ezért a túratervek összeállítása során sokszor lemeneti útvonalként kerül be az itinerbe (persze az ellenkező irányban is gyakran járják). Részletes leírása a turistautak oldalán található.

piros sáv

Pásztor-csúcs → Grind-réti menedék → Valduska-nyereg

Az utat ugyan fentről lefelé haladva írjuk le, persze fordítva is járható. Kicsivel a Pásztor-csúcs alatt egy irányítóoszlop mutatja a letérőt a Grind-réti menedék felé. Nemsokára megpillantjuk a Kárpátok fő vízválasztóján vezető turistaút sziklákra festett piros sáv jelzését is. Egy darabig sziklatörmeléken ereszkedünk óvatosan, a Pásztor-csúcsról lenyúló sziklák tövében. Ezt a szakaszt hátrahagyva jelzőoszlopok kalauzolnak tovább a füves hegyoldalon lefelé. Elhaladunk a lavina által elsodort régi menedékház helye mellett, majd a meredek lejtőn kanyargó ösvényen leereszkedünk a Grind-réti menedék platójára. Kis idő múlva már erdőben folytatjuk az ereszkedést, mígnem egy elágazáshoz érünk. Jobbra (dél felé) a közeli Grind-rét irányába térhetünk le a kék sáv jelzésen, balra (északra) pedig hamarosan a Vladuska-nyeregbe jutunk, továbbra is a piros sávot követve. A nyereg előtt 300 méterrel található a Vladuska-forrás (ne feledjük, hogy ha felfelé járjuk be az utat, itt tölthetjük fel utoljára a vízkészleteinket). Menetidő a Pásztor-csúcstól a Vladuska-nyeregig: 2-2½ óra (ellenkező irányban számítsunk rá még kb. fél órát). A nyeregből több irányba is folytathatjuk utunkat, a közeli falvak mellett például a Curmatură menedékház felé.

kék sáv kék háromszög

Grind-rét → (Hátsó-tisztás) → Hátsó-nyereg

Ez a déli gerincre vezető útvonal a Hátsó-tisztáson áthaladó kék sáv jelzésű útból ágazik ki, mely a Brusturet-menedékházat (illetve Dâmbovicioara falut) köti össze a Vladuska-nyereggel. A feltérőre irányító oszlop hívja fel figyelmünket a régi hátsó-tisztási esztenánál (dél felől kb. 1-1½ órányi járásra a menedékháztól, északról szintén 1-1½ órára a Vladuska-nyeregtől, mintegy 200 méterre a Lespezi erdészháztól). A kék háromszög és piros pont jelzéseket követve eleinte erdőben haladunk. Egy kisebb völgy keresztezését követően kiérünk a Hátsó-tisztás felső részére, majd ismét erdőben folytatjuk, most már észrevehetően felfelé kapaszkodva. Az erdőből végleg kiérve a program nem változik, csak a díszlet: immáron a hegyoldal füves lejtőjén mászunk felfelé. A póznák által mutatott útirány egy idő után északnyugatiról nyugatira vált, innentől félig-meddig harántozva emelkedünk tovább. Egy markánsabb völgy keresztezését követően nem sokkal elérjük a törpefenyves határát. A Hátsó-nyeregig (1889 m) már csak néhány méter van hátra, az elágazástól számított kb. 2 óra elteltével meg is érkezünk. A nyeregből elindulhatunk a déli gerincen a Pásztor-csúcs felé, vagy leereszkedhetünk a nyugati oldal sziklavilágának tövében vezető turistaúton a Királykő válla felé.